دسته بندی مدل های مختلف گاوصندوق در شش دسته گاوصندوق خانگی، گاوصندوق اداری، گاوصندوق دکوراتیو، گاوصندوق فوق امنیتی، گاوصندوق هتلی و گاوصندوق اسلحه جهت ایجاد سهولت
در خرید گاوصندوق.