دسته بندی مدل های مختلف گاوصندوق در شش دسته خانگی، اداری، دکوراتیو،فوق امنیتی، هتلی و اسلحه جهت ایجاد سهولت در خرید گاوصندوق.